Rahman Görede - Ajans Başkanı
Rahman Görede
Burcu Selanik
Dilşah Selanik Görede
Tunca Sarışen
Volkan Avşaroğlu
Turgay Şafak
Erdem Türk
Herlond Bigdeli

Kurumsal İletişim

A’dan Z’ye kurumsal kimliğin oluşturulması. Kurum imajına paralel iletişim stratejilerinin belirlenmesi. Pazarın ve rakiplerin analiz edilmesi. Doğru hedef kitleye ulaşılması ve marka bilinirliğinin arttırılması. Fark yaratan, zengin içerikli kurumsal yayınların hazırlanması.

Medya Planlama

Kurumsal strateji doğrultusunda medya planının oluşturulması. Doğru medya organları ile etkili bir iletişimin sağlanması. Yazılı, görsel, işitsel basın ve çevrimiçi mecraların yönetilmesi, bu mecraların düzenli verilerle beslenmesi. Markayı rakiplerine oranla öne çıkaran bir kamuoyu algısının oluşturulması.

Organizasyon Yönetimi

Organizasyon, etkinlik, basın buluşması, fuar katılımı ve sponsorluk çalışmalarıyla hedef kitleyle farklı platformlarda bir araya gelinmesi. Bu anlamda koordinasyon ve tüm teknik hizmetlerin tek elden sağlanması.

Sosyal Medya Yönetimi

Sosyal medya stratejilerinin belirlenmesi. Kurum imajının popüler sosyal medya platformlarında öne çıkartılması. Bu platformlar için ayrı içerikler hazırlanması ile beraber bu içeriklerin doğru zamanda servis edilmesi. Kurumun hedef kitleyle olan etkileşiminin sosyal medya ortamında arttırılması.

Prodüksiyon

Marka stratejileri doğrultusunda reklam filmi, belgesel film, kurumsal tanıtım filmi, video clip çekimi, ve fotoğraf çekimi hizmetlerinin gerçekleştirilmesi. Bu çekimlerden elde edilen verilerin ilgili mecralarda kullanılmak üzere yayına hazır hale getirilmesi.

Kast

Projelerde yer alacak celebrity, no name oyuncu ve model adaylarının belirlenmesi. Bu adayların ülkemize getirilmesi veya hali hazırda ülkemizde bulunan en uygun isimlerin seçimi.

E-ticaret Yönetimi

A'dan Z'ye e-ticaret platformunun oluşturulması ve yönetimi. Mevcut e-ticaret sitesinin yönetiminin yapılması, pazarlama iletişimi amaçlarının ve uzun dönemli ana faaliyetlerinin belirlenmesi. Diğer etkin e-ticaret ve sosyal medya kanallarıyla iş birliklerinin yönetilmesi.